خیابان اصلی کیانپارس،بین خیابان دوم وسوم غربی،ساختمان زرین.طبقه چهار واحد شانزده
        06133384746  

09036111004 

 

 

مطالب متفرقه

لینه ا البا و لکولدم

لینه االبا و لکوادم…

ادامه مطلب


ضایعه مشکوک به فیبروم تحریکی درکام

ضایعه مشکوک به فیبروم تحریکی…

ادامه مطلب


عفونت باکتریایی غده بزاقی پاروتید

عفونت باکتریایی غده بزاقی پاروتید…

ادامه مطلب


زبان جغرافیایی

زبان جغرافیایی…

ادامه مطلب


زبان جغرافیایی

زبان جغرافیایی…

ادامه مطلب


دندان ترنر

دندان ترنر که بدلیل تروما یا عفونت در دندان شیری برروی دندان دائمی ایجاد میشود…

ادامه مطلب


زبان جغرافیایی

زبان جغرافیایی…

ادامه مطلب


هرپس راجعه دهان در کام

هرپس راجعه دهان درکام…

ادامه مطلب


زخم آفتی ماژور

زخم افتی ماژور…

ادامه مطلب


توروس مندیبولاریس

توروس مندیبولاریس…

ادامه مطلب


وایت اسپات بر روی دندانها و پیگمنتاسیون لثه

پیگمنتاسیون لثه و وایت اسپات دندانها بدلیل مصرف لیموترش .وایت اسپات مر حله ای…

ادامه مطلب


تغییر رنگ دندانها بدلیل مصرف قهوه و ادویه

تغییر رنگ دندانها بدلیل مصرف قهوه و ادویه غذا…

ادامه مطلب


فیبروم تحریکی بر روی لثه در خانمی چهل ساله

فیبروم تحریکی در ماگزیلا در خانمی چهل ساله بدون نمای رادیوگرافیکی…

ادامه مطلب


فیبروم تحریکی بر روی زبان در کودکی ده ساله

برداشت فیبروم تحریکی زبان با لیزر بدون درد و خونریزی در کودکی ده ساله…

ادامه مطلب


برداشت پیوژنیک گرانولوما با لیزر

برداشت پیوژنیک گرانولوما با لیزر در خانمی سی ساله بدون درد و خونریزی و نیاز به بخیه…

ادامه مطلب


زخم آفتی ماژور

زخم آفتی ماژور در خانمی شصت ساله…

ادامه مطلب


کیت کمک های اولیه دندانپزشکی

منتها از آنجائی که شما نمیتوانید پیش بینی کنید که چه موقع اورژانس دندانپزشکی برایتان رخ میدهد باید …

ادامه مطلب


هرپس اولیه دهان

بیمار مردی بیست وپنج ساله با شکایت از وجود زخم های متعدد بر روی زبان…

ادامه مطلب


سیاهی زبان

بیمار مردی سی ودوساله با شکایت از تغییر رنگ زبان مراجعه کرده است.در تاریخچه استفاده از داروهای گیاهی…

ادامه مطلب


زخمهای آفتی راجعه

زخمهای آفتی راجعه دهان در یک مرد بیست و پنج ساله.ضایعات فوق العاده دردناک…

ادامه مطلب


توروس مندیبولاریس

توروس مندیبولاریس یک ضایعه تکاملی بوده و نلشی از رشد استخوان نرمال به صورت محدود است.این ضایعهات نیا…

ادامه مطلب


جوانه های چشائی سیرکیوم ولیت

جوانه های چشائی سیرکیومولیت در یک سوم خلفی زبان و به صورت vقرار گرفته ا…

ادامه مطلب


زخم آفتی دهان در یک پسر بچه ده ساله

والده کودک به طور مشخص از ضایعات مشابه که درگذشته ایجاد میشده و بعد از دو هفته التام پیدا میکرده است…

ادامه مطلب


ضایعه ای پیگمانته در مخاط گونه یک پسر شش ساله

این ضایعه مدت یک سال یا بیشتر است که در دهان کودک وجود دارد .والدین بیمار تاریخچه صحیحی از ضایعه را …

ادامه مطلب


اگزوزستوز در ماگزیلا و مندیبل

برجستگی های استخوانی در فک بالا و پائین خانمی سی ساله که با عنوان اگزوستوز استخوانی شناخته میشوند و …

ادامه مطلب


ضایعه سفید در بردر طرفی زبان

ضایعه ای کوچک  و سفید در بردر طرفی زبان یک خانم 26 ساله که به صورت اتفاقی بیمار متوجه ضایعه شده بود.…

ادامه مطلب


ضایعه ای پیگمانته بر روی ریج بی دندان فک پایین در خانمی 60 ساله

بیمار خانمی 60 ساله از حدود یکسال قبل متوجه ضایعه دهان خود شده بود. به نظر بیمار ضایعه رشد تدریجی دا…

ادامه مطلب


ضایعات مشکوک به بدخیمی در کام

خانمی 45 ساله که از حدود 20 سال قبل تحت درمان برای ضایعات لیکن پلان پوست و دهان خود بوده است  جهت ضا…

ادامه مطلب


ضایعه رادیولوسنت با بردر اسکلروتیک در بدنه مندیبل در جوانی 17 ساله مرد

بیمار پسری جوان که به صورت اتفاق در سی بی سی تی بعمل آمده برای جراحی دندان عقل ضایعه در استخوان فکش …

ادامه مطلب


توروس پالاتینوس در کام

برجستگی استخوانی در مرکز کام در دهان یک بیمار 28 ساله مرد. تشخیص کلینیکی است و نیاز به درمان خاصی ند…

ادامه مطلببیشتر...

طراحی و پیاده سازی: راد وب