خیابان اصلی کیانپارس،بین خیابان دوم وسوم غربی،ساختمان زرین.طبقه چهار واحد شانزده
        06133384746  

09036111004 

 

 

عصب کشی دندان یا اندو

عصب کشی یا درمان ریشه عملی است که در طی آن  مواد عفونی و عصب  موجود در مغز دندان برداشته می شود. در صورتی که پوسیدگی دندان در مراحل اولیه درمان نشود و پوسیدگی از مینا و عاج عبور کند  و بتوانند به فضای پالپ برسد ، عصب کشی ضرورت پیدا می کند.

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه